Rýchly kontakt
Kominárstvo ORS s.r.o.
  tel.: +421 915 767 203
  info@orsservice.sk
 Nájdete nás na Facebooku

Revízie komínov

Existuje veľké množstvo požiarov v rodinných domoch spôsobených iba kvôli zanedbaniu starostlivosti o komín. Takýmto požiarom by sa však dalo predísť, ak by sa vykonala pravidelná revízia komínov. 


Pri neustálom využívaní komína sa v ňom usadzujú rôzne nečistoty, čo zmenšuje prieduch komína a tak znižuje aj jeho celkový ťah. Komín sa tiež môže časom poškodiť a ak sa nevykoná revízia, komín vám môže spôsobovať nemalé problémy, ktoré môžu viesť až k požiaru.


Čo je to revízia komína?Revízia komína je posúdenie spalinovej cesty, pri ktorej sa posudzuje stavebná časť, funkčnosť, bezpečná prevádzka a odvod spalín do voľného ovzdušia. Pri stavbe, oprave alebo rekonštrukcií spalinovej cesty musia byť dodržané vyhlášky. Základnými vyhláškami sú MV SR  401/2007 Z.z. a STN EN 1443.

Spalinová cesta predstavuje cestu od spalinového hrdla spotrebiča po ústie komínu a posudzuje sa vrátane pripojenia spotrebiča a nadimenzovania komína.


Nutná revízia komína


Väčšina ľudí často nedodržuje vyhlášky, ktoré im nariaďujú pravidelné prehliadky komínov. Niekedy je aj problémom to, že o povinných pravidelných kontrolách ani nevedia. Zanedbávaním starostlivosti o komín však ohrozujú hlavne seba.

Namnožené nečistoty spôsobujú zhoršený ťah komína, postupné zanesenie až upchanie komína. Ak je komín prasknutý, decht prechádza do stien, čo spôsobuje znehodnotenie stien, a tak i celého objektu. V najhoršom prípade sa môže decht aj zapáliť. Ak došlo k zanedbaniu starostlivosti o komín, neuspejete ani v poisťovni. 

Kedy je potrebná revízia:

  • kolaudácie
  • pravidelné prehliadky podľa vyhlášky 401/2007 Z.z.
  • pred pripojením nového spotrebiča
  • pri výmene spotrebiča
  • pri postavení nového komína

Pravidelné prehliadky podľa vyhlášky 401/2007 Z.z.:

Typ spotrebiča:Ako často je potrebná revízia:
Spotrebič na tuhé palivo, tekuté palivo s tepelným výkonom do 50kWraz za 4 mesiace
Plynový spotrebič s výkonom do 50 kWraz za 6 mesiacov
Plynový spotrebič s výkonom do 50 kW (komín s vložkou)raz za 12 mesiacov
Spotrebič na tuhé palivo nad 50kWraz za 2 mesiace
Spotrebič na plynné palivo typu Craz za rok